تبلیغات بنری ریکلام

در کنار هم پیشرفت کنیم🔥

پلن1

صفحه اصلی اپلیکیشن
تومان 14
99000
15 روز
 • نمایش در همه شهرها
 • لینک مستقیم
 • مشاهده تعداد کلیک
در دید عموم

پلن2

صفحه آگهی اپلیکیشن
تومان 12
99000
15 روز
 • نمایش در همه آگهی‌ها
 • لینک مستقیم
 • مشاهده تعداد کلیک
افزایش فروش

پلن3

صفحه تنظیمات اپلیکیشن
تومان 7
00000
15 روز
 • نمایش در همه شهرها
 • لینک مستقیم
 • مشاهده تعداد کلیک
مخصوص برندسازی

پلن4

صفحه اصلی سایت
تومان 14
99000
15 روز
 • نمایش در همه شهرها
 • لینک مستقیم
 • مشاهده تعداد کلیک
به صرفه ترین

پلن1

صفحه آگهی سایت
تومان 17
99000
15 روز
 • نمایش در همه آگهی‌ها
 • لینک مستقیم
 • مشاهده تعداد کلیک
ورودی از گوگل

جهت شروع و راهنمایی تبلیغات به صورت بنری در ریکلام می‌توانید با شماره 09301524041  تماس بگیرید.

ثبت آگهی رایگان
دانلود نرم‌افزار
تبلیغ ویژه
کالا دیجیتال